Ładowanie strony
rewrite['slug']; }?>

Od 1 lipca tego roku Polska przystąpi do programu Unijnych Certyfikatów Covidowych.

Polska, jako jeden z siedmiu państw Unii Europejskiej pomyślnie przetestowała połączenie z unijnym systemem Certyfikatów Covidowych.

Od 1 czerwca osoby zaszczepione pełną dawką szczepienia, mogą pobrać z rządowych stron Unijny Certyfikat Covid. To oficjalne, rządowe zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej dawki szczepienia. Założenie tego projektu jest takie, że posiadacze Unijnego Certyfikatu Covid będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny i z obowiązku robienia testów podczas zagranicznych podróży wewnątrz Unii Europejskiej lub też krajów Strefy Schengen.

Program ma zacząć funkcjonować od 1 lipca tego roku. Ciągle nie wiadomo, czy przystąpią do niego wszystkie kraje UE.  Na pewno, poza Polską program ten został przetestowany już przez Bułgarię, Czechy, Danię, Niemcy, Grecję i Chorwację.

Unijny Certyfikat Covid będzie można pobrać w trzech przypadkach i każdy z nich będzie miał różną datę ważności. Po przyjęciu pełnego szczepienia – certyfikat będzie ważny od czternastego dnia po szczepieniu, przez rok. Ozdrowieńcy, którzy chorowali na Covid potwierdzony pozytywnym wynikiem testu PCR – będą mogli pobrać Unijny Certyfikat Covid i będzie on ważny przez 180 dni od momentu wyzdrowienia. Osoby, które wykonały test PCR i wyszedł on negatywnie – również im będzie przysługiwał taki certyfikat, ważny przez 48 godzin.

Unijny Certyfikat Szczepienia, choć jeszcze nie zwalnia z obostrzeń, jest już do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta, z zakładki: certyfikaty.Posiada indywidualny kod QR oraz podstawowe informacje dotyczące właściciela certyfikatu. Obecność kodu QR ma zapewnić możliwość sprawdzenia prawdziwości danych na certyfikacie. Władze Unii Europejskiej zapewniają, że dane zawarte na certyfikacie nie będą gromadzone ani przechowywane przez poszczególne kraje członkowskie.

Unijny Certyfikat Covid zdecydowanie może ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej. Niemniej o przystąpieniu do tego programu, każdy z krajów będzie decydował indywidualnie. Dlatego też, przed kolejną podróżą trzeba będzie sprawdzić, czy posiadany przez nas Unijny Certyfikat Covid obowiązuje w kraju do którego wyjeżdżamy. Albo też podróżować z naszym biurem podróży, które pomoże we wszystkich formalnościach.